Geen passende producten gevonden.

Gesprek doorverbinden
Gebruik de onderstaande instructies om inkomende oproepen door te schakelen naar voicemail, een andere satelliet- of vaste telefoon. Uw telefoon gaat niet over en alle oproepen worden doorgeschakeld naar dit alternatieve nummer.

Om doorschakelen te activeren
1. Druk vanuit het hoofdscherm op de linker softkey met het label 'Menu'.
2. Gebruik de navigatietoets voor twee richtingen om te bladeren totdat 'Setup' is gemarkeerd, 'Selecteer' door op de linker softkey te drukken.
3. Gebruik de navigatietoets voor twee richtingen om te bladeren totdat 'Oproepopties' is gemarkeerd, 'Selecteer' door op de linker functietoets te drukken.
4. Gebruik de navigatietoets voor twee richtingen om te bladeren totdat 'Oproep doorschakelen' is gemarkeerd, 'Selecteer' door op de linker functietoets te drukken.
5. Selecteer het oproeptype dat u wilt doorsturen in de weergegeven lijst:
Alle oproepen, Indien bezet, Indien geen antwoord, Indien niet beschikbaar.

Om oproepen door te schakelen naar voicemail
1. Herhaal bovenstaande stappen 1-5 daarna;
2. Selecteer 'Voicemail' met de softkey 'Selecteren'.

Om gesprekken door te schakelen naar een ander nummer
1. Herhaal de stappen 1-5 onder "Doorschakelen activeren".
2. Scroll naar 'Ander nummer'.
3. Je ziet nu 'Nummer'. Voer het nummer in waarnaar u doorschakelt (vergeet zowel het +-teken als de landcode te vermelden).
4. Na een korte pauze ziet u 'Doorschakelen aan'.
5. Houd de rode knop ingedrukt om het menu te verlaten.

Om doorschakelen te annuleren
1. Druk op de functietoets 'Menu', blader naar 'Instellingen' en druk op 'Selecteren'.
2. Gebruik de navigatietoets voor twee richtingen om te bladeren totdat 'Oproepopties' is gemarkeerd, 'Selecteer' door op de linker softkey te drukken.
3. Blader met de navigatietoets naar 'Oproep doorschakelen' en druk op de functietoets 'Selecteren'.
4. Scroll naar doorschakelregels zoals Bezet, Bij geen antwoord en Indien niet beschikbaar. Gebruik de functietoets 'Selecteren' om de opties één voor één uit te schakelen of aan te vinken om aan uw voorkeuren te voldoen. Als de optie is aangevinkt, betekent dit dat de regel wordt toegepast.
5. Houd de rode knop ingedrukt om het menu te verlaten als u klaar bent.

Category Questions

Your Question:
Customer support