We can't find products matching the selection.

Iridium Voicemail

Alle Iridium-satellittelefoner inkluderer gratis voicemail. Bemærk venligst, at opkald til at tjekke voicemail opkræves til standard taletidstakst.

Iridium Voicemail Guide


Iridium Voicemail Guide

DOWNLOAD IRIDIUM VOICEMAIL SETUP (PDF)


Generel information
1. Standard PIN-koden er de sidste 7 cifre i dit telefonnummer. Sørg for at registrere din PIN-kode et sikkert sted.
2. Når nogen efterlader dig en besked, ruller en indgående voicemail-besked automatisk hen over håndsættets skærm. 'Gem' ved at trykke på venstre softtast for at gemme voicemail, eller 'Slet' ved at trykke på højre softtast for at slette voicemail.

For at hente beskeder
1. Fra hovedskærmen skal du trykke på funktionstasten mærket 'Menu'.
2. Brug tovejs-navigationstasten til at rulle, indtil 'Voicemail' er fremhævet, 'Vælg' med venstre funktionstast.
3. Brug tovejsnavigationstasten til at rulle, indtil 'Call Voicemail' er fremhævet, 'Vælg' ved at trykke på venstre funktionstast.
4. Når du hører hovedbeskeden, skal du indtaste dit telefonnummer.
5. Tryk på * for at få adgang til beskedcenteret.
6. Indtast din PIN-kode.
7. Følg systemvejledningen.

Voicemail system prompter
I hovedmenuen er følgende prompter tilgængelige:
'2' Optag besked
'3' Skift hilsen
'4' Få adgang til personlige indstillinger
'9' Foretag et opkald

Når du gennemgår dine meddelelser, er følgende prompter tilgængelige:
'1' Afspil besked
'2' Optag besked
'7' Slet besked
'9' Gem besked
'*' Vend tilbage til hovedmenuen
'#' Behold beskeden som "Ny" og gå til næste besked

Category Questions

Your Question:
Customer support